těhotná žena a muž

PRENATÁLNÍ 

DNA TESTY OTCOVSTVÍ

 

ISO 17025 akreditovaná DNA laboratoř provádí neinvazivní prenatální testy DNA v 9. týdnu těhotenství. Ambulantní odběr vzorků v odběrovém centru DDC Praha 4 Výsledky již za 6 pracovních dnů.

DNA  TESTY  V TĚHOTENSTVÍ 

A HNED PO PORODU

Díky novým, citlivějším a přesnějším DNA technologiím a jedinečnému složení DNA každého z nás, je dnes možné již před narozením dítěte určit biologické otcovství a ihned po narození potvrdit, že vaše dítě nebylo zaměněno za jiné.

Naše neinvazivní prenatální testy DNA Certainty™ NIPP jsou výlučně založené na detekci cffDNA, NGS technologii a analýze 2688 SNP sekvencí. Odběr vzorků je neinvazivní, tudíž méně stresující pro matku a 100% bezpečný pro nenarozené dítě.

Odběry vzorků provádíme v našem centru DDC v Praze, ale je možné odběr vzorků provést i mimo naši ambulanci v kterémkoliv zdravotnickém zařízení pod dohledem kvalifikovaného personálu.

Tento prenatální test je možné provést již od ukončeného 8. týdne těhotenství ze vzorku krve matky a stěru dutiny ústní údajného otce

PRENATÁLNÍ TEST OTCOVSTVÍ

9. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

PRENATÁLNÍ TEST OTCOVSTVÍ

12. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Tento prenatální test je možné provést od ukončeného 12. týdne těhotenství ze vzorku krve matky a stěru dutiny

ústní údajného otce

DNA TEST MATEŘSTVÍ

PO NAROZENÍ

DNA test mateřství je možné provést již několik dní po porodu ze stěru dutiny ústní matky  a novorozence a vyloučit tak záměnu dítěte.

Copyright © 2020 DDC Prenatal Diagnostics s.r.o., Prenatální testy otcovství, Test otcovství v těhotenství, testy DNA