top of page

O NÁS

Sme pobočkou DDC v Českej republike. Zabezpečujeme DNA diagnostické služby nielen pre Českú republiku ale aj pre Slovensko . Naše portfólio ponúkaných testov zahŕňa biologickú príbuznosť, forenznú analýzy, testy pôvodu, SkinDNA, testy zdravia a veterinárnu diagnostiku. DDC laboratórium spĺňa všetky podmienky akreditácie ISO17025 , AABB, CAP a CLIA.

Dr. Michael Baird | riaditeľ DDC laboratórií

Dr. Baird je Chief Science Officer, riaditeľ DDC laboratórií a DNA Technical Leader. Získal doktorát v genetike z University of Chicago. Neskôr pracoval v spoločnosti LifeCodes, kde zastával pozície, vedúci vedecký pracovník, riaditeľ laboratória a viceprezident laboratórnej operácie. Dr. Baird publikoval viac ako 50 článkov v odborných časopisoch ako aj knihách o využití DNA na identifikáciu. Bol prvým kto svedčil v trestnom konaní zahŕňajúce DNA ako dôkaz, a od tej doby svedčil vo viac ako 350 kriminálnych prípadoch.

Je aktívnym členom AABB viac ako 20 rokov, Dr. Baird slúžil ako predseda oddelenia Relationship Testing Standards Program Unit a mal na starosti aktualizáciu 9. vydania AABB štandardov pre laboratóriá vykonávajúce testy biologickej príbuznosti. Dr. Baird je tiež členom výboru AABB pre štandardizáciu molekulárneho testovania.

Mel A. Tehiová, BSC. | riaditeľka pobočky DDC v ČR a SK

Pani Tehiová je VP Non-relationship DNA divízie v Českej republike s viac ako 10 ročnou medzinárodnou praxou v manažmente Life Science a DNA diagnostických projektov. Je aktívnou členkou AABB a manažérkou Emerging Markets Corporate programu.

bottom of page