top of page

OBJEDNAŤ PRENATÁLNY TEST DNA

TERAZ VYBERTE DNA TEST A OBJEDNAJTE POMOCOU JEDNODUCHÉHO FORMULÁRA

Ceny prenatálnych tetsov otcovstva sa líšia podľa veku tehotenstva. Najprv vyberte prenatálny test otcovstva podľa týždňa tehotenstva v ktorom budete podstupovať odber vzoriek krvi a prenatálny test. Následne v objednávkovom formulári upresníte počet testovaných osôb, rýchlosť spracovania, odber vzoriek, spôsob doručenia odberovej sady a spôsob platby za analýzu DNA.

1 890,- €

NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA

od 7. týždňa tehotenstva

Tento prenatálny test test otcovstva je vykonávaný už od 7. týždni tehotenstva z krvi matky a bukálnej vzorky (sliny) domnelého otca. Prenatálny test je založený na analýze cffDNA. Biologické otcovstvo test potvrdí s pravdepodobnosťou vyššou ako 99.9%. Test nemožno vykonať na mnohopočetnom tehotestve!

1 590 €

NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA

od 9. týždňa tehotenstva

Tento prenatálny test test otcovstva je vykonávaný už od 9. týždni tehotenstva z krvi matky a bukálnej vzorky (sliny) domnelého otca. Prenatálny test je založený na analýze cffDNA. Biologické otcovstvo test potvrdí s pravdepodobnosťou vyššou ako 99.9%. Test nemožno vykonať na mnohopočetnom tehotestve!

1 490,- €

NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA

od 12. týždňa tehotenstva

Tento prenatálny test test otcovstva je vykonávaný od 12. týždňa tehotenstva z krvi matky a bukálnej vzorky (sliny) domnelého otca. Prenatálny test je založený na analýze cffDNA. Biologické otcovstvo test potvrdí s pravdepodobnosťou vyššou ako 99.9%. Test nemožno vykonať na mnohopočetnom tehotestve!

Naše prenatálne cffDNA testy otcovstva sú založené na detekcii a porovnaní 2688 SNP markerov cffDNA plodu a testovaných osôb. Na vykonanie testu otcovstva v tehotenstve využívame molekulárno-genetické metódy, NGS technológiu a proprietárny počítačový algoritmus na štatistický výpočet pravdepodobnosti biologického otcovstva.

 

Od ukončeného 7. týždňa tehotenstva je cffDNA (nebunková DNA plodu) obsiahnutá vo vzorke materskej krvi v množstve ktoré je možné analyzovať. Predtým tento test nie je možné vykonať!

 

Neinvazívna prenatálna DNA test otcovstva je 100% bezpečný pre matku aj nenarodené dieťa a potvrdí pravdepodobnosť biologického otcosstva na viac ako 99.9%.

 

Ambulantný odber trvá 30 minút, pred odberom vzorky krvi môžete jesť aj piť bez obmedzenia. Prenatálna analýza trvá štandardne 10-12 (expres 8) pracovných dní.

bottom of page